SEKILAS INFO
: - Thursday, 13-05-2021
  • 2 tahun yang lalu / Mulai 19, November 2018 cek status visa bisa melalui website Gamajatimmesir.org dengan menulis nama atau paspor di kolom pencarian cek visa.
  • 2 tahun yang lalu / Selamat datang di website resmi GAMAJATIM!  memberikan informasi tentang warga Jawa Timur di Mesir khususnya, juga negara Mesir bagi mereka yang tertarik.
Buku: manhaj Al-Azhar ; SEJARAH RUWAQ AL- AZHAR. Hal. 12-19 (BAG. 6)

Pembaca: Iffah

Editor: Iffah

Suara: Nihayatu Aulia 

Pada abad XIX H., Syaih Abdul Hamid Nafi’ dalam kitabnya Adz-Dzail ‘ala al-Maqrizi dan beberapa kitab lainnya menyebutkan nama-nama ruwaq yg berada dalam Masjid al-Azhar, sebagai berikut:
1.Ruwaq al-Abbasi
Merupakan salah satu ruwaq yang berukuran sangat besar. Ruwaq ini dibangun pada masa Khedive Abbas Hilmi kedua, dan di sinilah nama ruwaq tersebut diambil.
2.Ruwaq al-Thaibusiyah
Nama ruwaq ini diambil dari seorang pendiri Madrasah yang ada di al-Azhar yaitu, panglima Alauddin Thaibrisi.
3.Ruwaq al-Abghawiyah
Merupakan Madrasah Abghawiyah, yang dinamakan juga dengan Maktabah al-Azhar (Perpustakaan al-Azhar),dan kemudian para santrinya ditempatkan di ruwaq Abbasi.
4.Ruwaq al-Akrad
Terletak di sebelah kiri bagian dalam Bab al-Muzayyinin sebelah Ruwaq al-yamaniyah dan dihuni oleh 10 pelajar.
5.Ruwaq al-Hunud
Terletak di sebelah kiri bagian dalam Bab al-muzayyinin dihuni kurang dari 10 orang.
6.Ruwaq al-Baghdadiyah
Terletak di atas Ruwaq al-Hunud, dihuni kurang dari 10 pelajar dan beberapa orang miskin.
7.Ruwaq al-Barniyah
Terletak di bagian luar Bab Atrak, di antara Ruwaq al-Atrak dan Ruwaq al-Yamniyah.
8.Ruwaq al-Yamniyah
Terletak di samping Ruwaq al-Barniyah, dan pada saat itu para pelajarnya tinggal di Ruwaq Abbasi.
9.Ruwaq al-Jabarut
Merupakan nama sebuah kota di Habsyah. Ruwaq ini terletak di dalam Ruwaq al-Barniyah.
10.Ruwaq al-Arwam
Disebut juga dengan Ruwaq al-Atrak, di bangun pada masa sultan Qaitbay dan direnovasi oleh Panglima Katkhuda. Terletak disamping Ruwaq al-Maghribah. Dihuni sekitar 50 pelajar dan setiap harinya membagikan uang sekitar 30 Qirsy untuk setiap orang.
11.Ruwaq as-Sunariyah
Terletak disebelah kanan Ruwaq al-Magharibah, dihuni sekitar 50 pelajar.
12.Ruwaq al-Magharibah
Terletak di sebelah barat serambi masjid, dan mempunyai pintu bagian dalam yang tidak dibuka kecuali pada waktu sholat Id. Ruwaq ini dihuni oleh para pelajar yang jumlahnya lebih dari 100 orang.
13.Ruwaq as-Salimaniyah
Terletak diantara Ruwaq Jawa dan Ruwaq Syawam, yang dihuni oleh para pelajar dari Afghanistan yang berjumlah sekitar 10 orang.
14. Ruwaq Jawa
Ruwaq dengan ukuran kecil yang terletak diantara Ruwaq as-Syawam dan Ruwaq Salimaniyah. Dihuni oleh orang-orang Asia yang berjumlah 10 orang.
15.Ruwaq as-Syawam
Dibangun pada masa Sultan Qaitbay dan direnovasi oleh Panglima Utsman Katkhuda kemudian dilanjutkan oleh Panglima Abdurrahman Katkhuda; berada di sebelah kanan bagian dalam Bab as-Sha’ayidah. Dihuni oleh 130 pelajar lebih.
16.Ruwaq as-Sya’ayidah
Merupakan salah satu Ruwaq al-Azhar yang sangat terkenal, dihuni oleh ratuasan orang lebih. Ruwaq ini adalah salah satu yang didirikan oleh Abdurrahman Katkhuda.
17.Ruwaq al-Haramain
Dibangaun pada masa panglima Abdurrahman Katkhuda, terletak disebelah kiri mimbar; dekat dengan Bab al-Sha’ayidah. Ruwaq ini ditempati oleh orang-orang Makkah, Madinah, dan daerah sekitar Hijaz.
18.Ruwaq al-Barabarah
Terletak disebuah ruangan kecil, dihuni kurang dari 10 pelajar.
19.ruwaq ad-Dukarinah
Disebut juga ad-Difrudiyah, merupakan ruangan kecil yang menyerupai Ruwaq al-Barabarah.
20.Ruwaq as-Syarqawiyah
Dibangun pada masa Ibrahim Bek tahun 1225 Hijriyah. Nama ruwaq tersebut dinisbatkan kepada syaikhul Islam Abdullah as-Syarqawi. Letaknya di sebelah timur pagar masjid.
21.Ruwaq al-Jawhariyah
Merupakan salah satu Madrasah al-Azhar. Terletak didalam Ruwaq Zawiyah al-Umyan.
22.Ruwaq al-Hanabilah
Dibangun pada masa Panglima Utsman Katkhuda. Terletak di samping Ruwak Zawiyah Umyan. Kemudian direnovasi oleh Panglima ratib Basya tahun 1217 Hijriyah.
23.Ruwaq Ma’mar
Diambil dari nama Ibnu Ma’mar terletak di sebelah timur serambi masjid, dekat pagar, dan dihuni lebih dari 200 pelajar.
24.Ruwaq al-Fasyiniyah
Terletak di sebelah timur serambi masjid, dekat Ruwaq al-Hanafiyah.
25.Ruwaq al-Hanafiyah
Dibangun pada masa Panglima ratib Basya tahun 1279 Hijriyah, Terletak antara Ruwaq asy-Syanwaniyah dan Ruwaq Fasyiniyah. Dihuni sekitar 20 orang.
26.Ruwaq asy-Syanwaniyah
Terletak di sebelah timur serambi masjid, dekat Ruwaq al-Fayoumiyah dan sekarang menjadi tempat lemari dan gudang, dihuni sekitar 30 pelajar.
27. Ruwaq al-Fayoumiyah
Terletak di sebelah timur serambi masjid, dekat Ruwaq al-Buharawah.
28.Ruwaq al-Buharawah
Terletak di sebelah pintu keluar masjid.
29. Ruwaq Zawiyah al-Umyan
Dibangun pada masa Panglima Utsman Katkhuda, terletak di bagian luar Madrasah Jauhariyah.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Agenda